Naziv djela:

Ime autora (priređivača):

 

Trudna Sam

dr  Danijele Popadić

 dr Miroslava Popovića

 dr Marka  Gardašanića, 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Trudna Sam

Knjiga „Trudna sam“ autora dr  Danijele Popadić i saradnika  dr Miroslava Popovića i  dr Marka  Gardašanića,  obrađuje najznačajniji period u životu žene – trudnoću.
Autori pokušavaju da približe čitaocima - trudnicama ali i široj populaciji fenomen trudnoće od samog njenog početka,  začeća, kroz njen tok i konačno porođaj – najvažniji događaj u reproduktivnom životu svake žene.
Trudnoća predstavlja značajan događaj kod žene, tokom kojeg se njen organizam priprema u cilju da obezbedi optimalne uslove za rast i razvoj ploda sa jedne strane i očuvanja zdravlja trudnice sa druge strane.
Knjiga „Trudna sam“, dr Danijele Popadić, specijaliste ginekologa-akušera  Opšte bolnice Trebinje je  pokušaj  da se trudnoća približi ženama, kao njen najlepši period u životu, koji se završava dolaskom novog bića na svet. 
Autor opisuje začeće kroz faze, trajanje trudnoće, postavljanje dijagnoze, razvitak trudnoće po nedeljama i promene koje oseća trudnica u svim ovim periodima.
Poseban deo knjige predstavlja i najvažniji deo same trudnoće - porođaj:  zašto nastaje, koji su učesnici porođaja, kakav način porođaja može biti  i kroz koja porođajna doba prolazi svaka trudnica?
U knjizi su date i smernice za ishranu u toku trudnoće,  kako bi se sprečile bolesti kao posledica nepravilne ishrane i komplikacije u trudnoći.
S obzirom da je u trudnoći poželjna i korisna fizička aktivnost, autori su pokušali da ukažu trudnicama na potrebu vežbanja u trudnoći kako bi se pripremile za sam akt porođaja, odnosno, kako bi ojačale mišiće značajne u porođaju.
Autori su prikazali najčešća pitanja koja trudnice upućuju ginekolozima i dali su jednostavne i praktične odgovore na njih.
Knjiga „Trudna sam“ dr Danijele Popadić i koautora je putokaz i velika pomoć trudnicama i ženama, koje se pripremaju za potomstvo ali i zdravstvenim radnicima  radi postizanja boljeg nadzora trudnoće i porođaja, a sve u cilju rađanja zdravog novorođečeta.

Republika Srbija, Novi Sad, 15. februar 2014. godine
Prof. dr Mirjana Bogavac

 

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Novom Sadu - Katedra za  ginekologiju i opstetriciju.
Zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine, Klinika  za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad.

 

 

 

 

Trudna Sam

Knjiga „Trudna sam“ autora dr  Danijele Popadić i saradnika  dr Miroslava Popovića i  dr Marka  Gardašanića,  obrađuje najznačajniji period u životu žene – trudnoću.
Autori pokušavaju da približe čitaocima - trudnicama ali i široj populaciji fenomen trudnoće od samog njenog početka,  začeća, kroz njen tok i konačno porođaj – najvažniji događaj u reproduktivnom životu svake žene.
Trudnoća predstavlja značajan događaj kod žene, tokom kojeg se njen organizam priprema u cilju da obezbedi optimalne uslove za rast i razvoj ploda sa jedne strane i očuvanja zdravlja trudnice sa druge strane.
Knjiga „Trudna sam“, dr Danijele Popadić, specijaliste ginekologa-akušera  Opšte bolnice Trebinje je  pokušaj  da se trudnoća približi ženama, kao njen najlepši period u životu, koji se završava dolaskom novog bića na svet. 
Autor opisuje začeće kroz faze, trajanje trudnoće, postavljanje dijagnoze, razvitak trudnoće po nedeljama i promene koje oseća trudnica u svim ovim periodima.
Poseban deo knjige predstavlja i najvažniji deo same trudnoće - porođaj:  zašto nastaje, koji su učesnici porođaja, kakav način porođaja može biti  i kroz koja porođajna doba prolazi svaka trudnica?
U knjizi su date i smernice za ishranu u toku trudnoće,  kako bi se sprečile bolesti kao posledica nepravilne ishrane i komplikacije u trudnoći.
S obzirom da je u trudnoći poželjna i korisna fizička aktivnost, autori su pokušali da ukažu trudnicama na potrebu vežbanja u trudnoći kako bi se pripremile za sam akt porođaja, odnosno, kako bi ojačale mišiće značajne u porođaju.
Autori su prikazali najčešća pitanja koja trudnice upućuju ginekolozima i dali su jednostavne i praktične odgovore na njih.
Knjiga „Trudna sam“ dr Danijele Popadić i koautora je putokaz i velika pomoć trudnicama i ženama, koje se pripremaju za potomstvo ali i zdravstvenim radnicima  radi postizanja boljeg nadzora trudnoće i porođaja, a sve u cilju rađanja zdravog novorođečeta.

Republika Srbija, Novi Sad, 15. februar 2014. godine
Prof. dr Mirjana Bogavac

 

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Novom Sadu - Katedra za  ginekologiju i opstetriciju.
Zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine, Klinika  za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad.