www.ginekolog.ba
Radovi
Autori
Praksa
Obrazovanje
Minimalna invazivna hirurgija i njen domen u malim bolnicama
Danijela Petrović Popadić

LAPARASKOPSKE OPERACIJE I KOMPLIKACIJE  ISTIH U JZU BOLNICA TREBINJE U PERIODU OD 2011. D0 2016. GODINE


Danijela Petrović Popadić;  Luka Andjelić;  Srdan Lugonja;


Laparaskopija (LSC) je tehnika „bez reza“ kroz minimalne ubodne rane, uvođenjem tankih instrumenata i optike kroz trbušni zid uz mogućnost izvođenja praktično svih operacija kao i na otvorenom trbuhu.
Laparaskopiju su pacijentkinje dobro prihvatile. Većina njih unaprijed zna kako se izvodi i traže laparoskopsku operaciju zbog poštednog pristupa, iz estetskih razloga ali i zato što su pacijentkinje svjesne kraćeg potpunijeg oporavka, manjeg broja komplikacija, kraćeg bolovanja i radne nesposobnosti , a učinka kao u klasične hirurgije.
Cilj rada: Uvidjeti broj laporoskopskih operacija i ukazati na komplikacije istih koje su se dogodile u šestogodišnjem periodu.
Materijal i metode: Retrospektivno smo analizirali broj laparoskopskih operacija za period od 2011. do 2016. godine u JZU Bolnica Trebinje kao i broj i vrstu komplikacija vezanih za te operacije.
Zaključci:
Veoma je važno iskustvo operatera i kvalitet opreme te se oprema treba zanavljati,  a operater edukovati  i operisati u kontinuitetu. Komplikacije nema samo onaj koji ne operiše! Važno je prepoznati  koplikaciju na vrijeme i kvalitetno je riješiti! U našoj bolnici odskočili smo sa laparoskopskom hirurgijom ali ne operišemo samostalno i tu se postavlja pitanje optimalnog obima edukacije operatera  u malim bolnicama!

Ključne riječi: laparoskopija, komplikacije, edukacija.