Normalna trudnoća traje 280 dana, 40  nedelja gestacijskih  (NG), odnosno deset lunarnih mjeseci ili devet kalendarskih mjeseci - računajući od prvog dana posljednje menstruacije kod žena sa urednim menstruacijskim ciklusom (28 +/- 3 dana).  Oko 50% žena rodi unutar 7 dana od izračunatog termina poroda prema posljednjoj menstruaciji (objašnjeno u daljnjem tekstu).
Prema vremenu kada se dogodi, porođaj može biti: prijevremeni, na vrijeme i kasniji, a novorođenče nedoneseno (prematurus), doneseno (maturus) i prenesno (postmaturus). Nedonošče je, po pedijatrijskim parametrima, svako dijete manje tjelesne težine od 2500 grama.
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije svaki porod neovisno o porođajnoj težini novorođenčeta koji nastane prije navršenih 37 nedelja gestacije je prijevremeni porod. Ako dođe do prekida trudnoće prije 28 nedelja, taj se prekid naziva pobačajem, jer plod najčešće nije sposoban za život izvan materice. 

Ipak, donja granica trajanja trudnoće čiji se završetak smije smatrati porodom nije precizno određena. Porođajem se naziva svaki prekid trudnoće poslije 28 nedelja, iako se granica pomjera i prema niže, te se sve više piše o donjoj granici od 20 NG prema novijoj definiciji Svjetske zdravstvene

zdravstvene organizacije ili 24 NG prema kriterijumima većine perinatoloških centara (Evropska definicija) tj. 500 gr. tjelesne težine ploda.

 

 

POSTELJICA

Posteljica je prolazan organ, koji u  trudnoći omogućava plodu nesmetan razvoj. To je jedinstven organ sastavljen iz tkiva embrionalnog porijekla (lat. chorion frondosum) i tkiva majke (lat. decidua basalis). Njena građa omogućava razmjenu materija između majke i ploda, a njen razvoj započinje u toku procesa implantacije.
Ona ima veoma važnu i višestruku funkciju. Učestvuje u razmjeni materija između majke i ploda, kao što je već rečeno,  putem difuzije i osmoze, ima zaštitnu ulogu, jer štiti plod od infekcija, te se u njoj luče progesteron - hormon koji služi održavanju trudnoće i estrogen. To su dva steroidna hormona, kao i proteinski hormoni: humani horionski gonadotropin (HCG) i humani placentni laktogen (HPL). Ima ih još, ali ih ovdje nećemo nabrajati.

Difuzija je spontani transport materije ili energije pod uticajem odgovarajućeg gradijenta iz zone više u zonu niže energije ili koncentracije.
Osmoza je difuzija vode koja se sagledava pri odjeljivanju dvaju rastvora selektivno polupropusnom membranom (membrana propusna na vodu, ali ne i na otopljenu tvar). Voda se zbog razlika u koncentracijama otopljenih tvari (jona i manjih molekula), preko membrane kreće sa mjesta više na mjesto niže slobodne energije. 

 

 

BLIZANAČKA TRUDNOĆA (LAT. GRAVIDITAS GEMELLARIS – GEMELLI)

Blizanačka trudnoća (BT) nastaje oplođenjem jedne ili dvije jajne ćelije. U prvom slučaju se govori o jednojajčanim (uniovularnim, monozigotnim, pravim ili identičnim) blizancima. U drugom slučaju blizanci su nastali oplođenjem dvije jajne ćelije (dizigoti) te otuda i nazivi: bihorijalni i fraternalni blizanci.
Monozigotni blizanci su uvijek istog pola i veoma su slični (lik u ogledalu) i rjeđi su od dvojajčanih. Tačan uzrok, koji dovodi do trostrukog ili višestrukog umnožavanja genetskog materijala (4nDNA), još uvijek  nije razjašnjen. Identični monozigotni blizanci (MZ) nastaju oplođenjem normalne oocyte normalnim spermatozoidom. Procesi koji će usloviti nastanak jednojajčanih blizanaca, kao što je rečeno, mogu nastati vrlo rano, na nivou dvoćelijskog zigota ili kasnije na nivou  blastociste.


Dizigotni blizanci ili dvojajčani (bihorijalni, fraternalni) nastaju oplođenjem dvije zrele jajne ćelije odgovarajućim, ali različitim spermatozoidima. Jajne ćelije mogu biti iz istog jajnika (uniovarijalne), ili iz oba jajnika (biovarijalne). Kod dvojajčanih blizanaca oplođenje nastaje skoro isključivo iz istog polnog odnosa i u istom ciklusu.
Paralelno se razvijaju dva dizigotna blizanca, koji mogu biti istog ili različitog pola. Pošto im je genetska konstelacija potpuno različita  blizanci liče jedno na drugo, kao što brat i sestra liče jedno na drugo, kad su rođeni iz različitih trudnoća.

DIJAGNOZA TRUDNOĆE

 

Jesam li trudna? Ovo se pitate čim vam zakasni menstruacija 2 dana ili 4 ili više. Počinjete se brinuti ili se radovati!? Da.
Obično ste zbunjene, iznenađene, ne znate ni same kako se osjećate.
Često nam kažete: ”Znam da sam trudna” čak i kada komercijalni testovi (koji su vam prvi na pameti) budu negativni, jer ste ih uradile rano i bude. To je nevjerovatno, ali to je Vaša intuicija. U Vama se počinje razvijati novo biće, novi život. I mi zaista u nekim momentima zanijemimo pred snagom iste, i više se ne čudimo – sačekamo i uvjerimo se, radujemo se s Vama jer smo postali Vaši ginekolozi, koji imaju čast Vašeg izbora i praćenja novog bića.
Dijagnoza trudnoće se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka, kliničkog pregleda trudnice i ultrazvučnom potvrdom trudnoće. Promjene u organizmu žene izazvane graviditetom nazivaju se znacima trudnoće i dijele se u tri grupe:
Sigurni znaci trudnoće. Sigurni znaci trudnoće su postojanje fetusa vidljivog ultrazvučnim nalazom, slušanje srčanih tonova, opipavanje dijelova tijela ploda i prisustvo hormona trudnoće u urinu. Nakon oplodnje, u organizmu žene se nakon 7-10 dana počinju pojavljivati koncentracije hCG, koji se može dokazivati iz urina ili krvi žene. Biološki testovi koji su se ranije koristili u dokazivanju trudnoće kao što su Galli Mainijeva reakcija, danas više nisu u upotrebi. Imunološki testovi koji se danas koriste većinom su zasnovani na upotrebi latex čestica. Može se dokazati prisustvo humanog horionskog gonadotropina, čija se polipeptidna beta subjedinica koristi u dokazivanju trudnoće (skraćeno b-hCG) u koncentraciji od 25 mIU u urinu žene, što je ekvivalent periodu izmedu četvrte i pete nedelje trudnoće. Uvijek se uzima  uzorak prvog jutarnjeg urina, jer je u njemu koncentracija b-hCG najveća. Isto tako, može se napraviti i određivanje koncentracije b-hCG u krvi. Ono se radi desetog dana po ovulaciji, i koncentracija b-hCG u krvi se kod 85% normalnih trudnoća udvostručuje svakih 72 sata u ranoj trudnoći.
Nesigurni znaci trudnoće. Pod nesigurnim znacima podrazumijevaju se oni znaci koji su karakteristični za trudnoću ali se jednako mogu naći i kod žena koje nisu gravidne, pa i kod muškaraca. To su mučnine, osjećaj gađenja, pigmentacija na pojedinim dijelovima kože, povećanje trbuha i bokova, promjene u raspoloženju i drugi.
Vjerovatni znaci trudnoće. Vjerovatni znaci su promjene, koje se manifestuju na polnim organima i grudima žene. To su izostanak menstruacije, povećanje i omekšavanje materice, povećanje dojki i pojava kolostruma odnosno prvog mlijeka, lividitet  sluznice  vagine i grlića materice.
Očekivani datum Vašeg porođaja je naučno zasnovana procjena.
Najčešće se izračunava na sljedeći način: oduzmite tri mjeseca od prvog dana posljednje menstruacije, zatim dodajte sedam dana i dobićete termin svog porođaja (Negelovo pravilo).


Formula za izračunavanje termina poroda

 

Npr. PM vam je bila 8. septembra, računajući tri mjeseca unazad. Dobićete 8. maj. Zatim dodajte 7 dana i dobićete da je Vaš termin za porođaj 15.maj.
Ovo je sistem koji funkcioniše kod žena koje imaju relativno redovan menstrualni ciklus.
Ukoliko su ciklusi neredovni postoje drugi pokazatelji, koji mogu tačnije da utvrde koliko ste trudni: momenat kad se registruju prvi otkucaji bebinog srca, trenutak kad prvi put osjetite da se beba pokreće (20. do 22. nedelje, a u narednim trudnoćama ranije), ultrazvučna mjerenja i dr. Ukoliko ste nesigurne, češće se konsultujte sa svojim ginekologom. Izaberite svog ginekologa, posavejtujte se sa partnerom, raspitajte se, osjetite. Neophodno je međusobno  povjerenje na obostrano zadovoljstvo. S ginekologom se dogovarajte, pitajte ga i nemojte se ustručavati. On treba da Vam uliva povjerenje. On treba biti Vaš pouzdan navigator kroz najvažnije putovanje na koje krećete – Vašu trudnoću!
Učinite pravi izbor!

dolazak na svijet

 

Lucenje hormona u trudnoći je jedan od uzroka zbog čeka se blaženo stanje tako naziva, naime pored kosmičke radosti dolaska novog bića na svijet i preobražaja ženske seksualnosti u sakralni oblik majčinske ljubavi u tijelu žene se luče razni prirodni stimulansi kako bi ono podnijelo i iznijelo plod....