www.ginekolog.ba
Obrazovanje
Praksa
Radovi
Autori
 

Prof. dr Senad  Mehmedbašić

 • IVF pacijenti sa uterinim kongenitalnim abnormalnostima

rođen u Mostaru 1948.g.
Poslije završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja u Stocu studira  i završava Medicinski fakultet u Sarajevo(1968- 73.g.)
Kao ljekar radi u DZ Stolac ,a  od 1978 .g. je zaposlen i specijalizira ginekologiju i akušerstvo na GAK Sarajevo,gdje magistrira  1987.g,a doktorsku tezu brani 1991.g.U prethodnom periodu biva  asistent a nakon diktorata  i docent na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Sarajevo. 1998.g postaje profesor na istoj katedri.
Autor je i koator 15 knjiga  i oko 110 radova iz oblasti ginekologije i porodiljstva.
Bio je oko 10 godina Predsjednik Asocijacije ginekologa i perinatologa Federacije BiH.
U   stručnom dijelu svog radnog angažmana poznat je kao  ginekolog koji je prvi dobi  dijete iz IVF postupka( 1998.g.) u svojoj privatnoj IVF laboratoriji,provoj u BiH.Pionir je i u perinatologiji gdje  više od 20  godina provodi postupke  RAC i kariograma fetusa U privatnoj praksi osniva  prvi laboratorij u BiH  za PCR genetsku dijagnostiku. Pionir je u primjeni multidimenzionalnih ultrazvučnih tehnika,primjene radiotalasne metode u rješavanju predkliničkih promjena na grliću materice i td. 

Prof. dr Artur Bjelica

 • Jednodnevna dijagnostika bračnog steriliteta
je rođen 1970. Osnovo i srednje obrazovanje – smer biologija stekao je u Novom Sadu. Studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu započeo je 1989. i završio 1995. godine. Tokom 1997-2001. godine specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo, a 2007. godine završio je užu specijalizaciju iz endokrinologije. Magistarske studije na Medicinskom fakultetu završio je 2003., a stepen doktora medicinskih nauka stekao je 2004. Godine. Od 2006. godine nalazi se na poziciji Šefa odseka za reproduktivu endokrinologiju na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine. U svom kliničkom radu usmeren je na dijagnostiku i lečenje steriliteta, metode asistirane reprodukcije kao i tretman poremećaja iz oblasti reproduktivne endokrinologije. Svoje znanje i veštine usavršavao je učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima kao i tokom studijskih boravaka u Austriji, Maleziji, Južnoafričkoj republici i Argentini. Od 2001. do 2009. godine bio u zvanju asistenta na Katedri za opstetriciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, od 2009. godine u zvanju docenta, a od 2014. u zvanju profesora na istoj katedri. Pored obrazovanja iz domena medicinskih nauka, završio je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom sadu, 1999. godine, a 2005. godine stekao zvanje doktora psiholoških nauka. Govori engleski, italijanski, francuski, poljski i ruski jezik.

Prim.dr Luka Andjelić

 • Κοntraverze i dileme laparoskopskih operacija
 

Description: http://drljevic.net/ginderm/images/drljevic2.jpg

Prof.dr Kenan Drljević

 • ENDOMETRIOZA I INFERTILITET - LAPAROSKOPSKI I KONZERVATIVNI PRISTUPI LIJEČENJU


Dr. Kenan Drljević je rođen u Zenici gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1988. godine sa prosječnom ocjenom 9,11. Iste godine zaposlio se u Domu zdravlja Zenica kao ljekar opšte prakse. Naredne godine položio je stručni ispit a 1991. godine dobio specijalizaciju iz ginekologije i porodiljstva za Regionalnu bolnicu Zenica, sadašnju Kantonalnu bolnicu. Specijalistički ispit položio je 1995. godine na Klinici za ginekologiju i porodiljstvo u Sarajevu. Tokom specijalizantskog i specijalističkog staža pokazuje veliko interesovanje i aktivan odnos prema savremenim trendovima ginekologije I porodiljstva a naročito prema ginekološkoj endoskopiji - laparoskopiji i histeroskopiji. Pod mentorstvom prof. Susan Maron (Los Angeles, USA), 1997. godine  završio je dvomjesečni tečaj iz ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji, prema USA standardima u ultrasonografiji i kao najbolji polaznik dobio zlatnu diplomu.
Najveće interesovanje pokazuje za ginekološku operativnu endoskopiju, tako da 1998. godine završava prvi tečaj iz laparoskopije u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu pod mentorstvom dr. Ferida Latića. Naredne četiri godine pohađa tečajeve iz operativne ginekološke laparoskopije i histeroskopije u Austriji pod mentorstvom prim. dr. Floriana Marbergera (Regionalna bolnica, Kirhdorf an der Krems: 1999., 2000. i 2002 godine); i Francuskoj pod mentorstvom prof. dr. Phillippe Decampsa (Univerzitetska klinika, Angers: 2001. godine), odakle dobiva certifikate o osposobljenosti za samostalno obavljanje laparoskopskih i histeroskopskih operacija kao i pozitivne karakteristike od svojih mentora iz Austrije i Francuske. Rezultanta ovih edukacija je da je dr. Drljević sa kolegama iz Službe, 2001. godine izveo prvu ginekološku laparoskopsku operaciju u Kantonalnoj bolnici Zenica.
Uporedo sa edukacijom iz ginekološke endoskopije u Austriji i Francuskoj, pod mentorstvom prim. dr. Florijana Marbergera i prof. dr. Phillippe Decampsa stiče potrebno znanje i vještine u najsavremenijim tehnikama liječenja eritroplakija i hronične upale grlića maternice (erythroplakia i cervicitis) te premalignih promjena na grliću maternice: CIN 1, CIN 2, CIN 3 (cervikalna intraepitelna neoplazija). Tu završava edukacije iz  tehnika zamrzavanja grlića maternice (Cryo terapija), laserske vaporizacije, laserske konizacije, te LLETZ konizacije (large loop excision transformation zone). U julu 2013. godine, na Malti,i Maddoni di Campiglio (Italija) 2015. godine pod mentrostvom prof. dr. Andreom Genazzanijem, završava Internacionalnu školu iz ginekološke I reproduktivne endokrinologije.
Postdiplomski studij završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002. godine a naredne godine je magistrirao na temu: UČESTALOST MALIGNIH TUMORA ŽENSKIH GENITALNIH ORGANA NA GINEKOLOŠKOM ODJELJENJU KANTONALNE BOLNICE ZENICA 1991 – 2000. Iste godine, na Svjetski dan dan zdravstva, ispunivši sve propisane uslove, dobio je počasno zvanje “primarijus”. Od 01.08.2006. godine zaposlen je na Ginekološko-akušerskom odjelu Opće bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu. Dana 30.05.2007. na Medicinskom fakultetu uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na  temu: “ EVALUACIJA MORFOLOŠKIH, VASKULARNIH, CITOLOŠKIH I HISTOLOŠKIN PROMJENA NA ENDOMETRIJU ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE”.
Aktivno govori engleski jezik i aktivan je učesnik na mnogim evropskim i svjetskim kongresima iz ginekologije i akušerstva (BiH, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Italija, Austrija, Francuska, Njemačka, Velika Britanja, SAD, Južna Afrika, Urugvaj, Argentina, Estonija, Malta…) Objavio je 47 naučnih, stručnih radova i udžbenika od kojih je u 35 radova nosilac teme. Većina objavljnih radova je indeksirana. Dana 31.10.2007. god. na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici izabran je u naučno-nastavno zvanje docenta a 08.09.2011. god. od Federalnog ministrastva Zdravstva dobiva stručno zvanje subspecijaliste iz ginekološke onkologije. U saradnji sa Poliklinikm FM otvara prvi „Centar za jednodnevnu ginekološku endoskopsku hirurgiju“ u Federaciji BiH (ONE DAY SURGERY), gdje obavlja jednodnevne ginekološke laparoskopske i histeroskopske operativne zahvate. Od školske 2012/2013 godine predaje Ginekologiju I akušerstvona Zdravstvenom fakultetu u Puli (Hrvatska). Odlukom Senata Univerziteza u Zenici od 26.03.2014.godine izabran je u naučno-nastavno zvanje profesora na predmetu Ginekologije I akušerstvo

Зоран Станковић

 • Κοntraverze o cistama jajnika kod mladih

Име и презиме предавача:

Зоран Станковић

Назив институције у којој предавач ради са пуним радним временом:

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“

Садашње звање:

Научни сарадник; Начелник Републичког центра за планирање породице, ИФЕПАГ

Избор у садашње звање:

2011. и поново 2017. ; од 2014.; од 2004. године (међународно звање)

Број година радног искуства:

25 година

Ужа научна област:

Дечја и адолесцентна (педијатријска) гинекологија

Докторат
(подвући)

ДА      НЕ
Ако ДА, година: Медицински факултет Универзитета у Београду, 2007.

Магистеријум
(подвући)

ДА      НЕ
Ако ДА, година: Медицински факултет Универзитета у Београду, 2005.

Примаријат
(подвући)

ДА      НЕ
Ако ДА, година:

Академске специјалистичке студије
(подвући)

ДА      НЕ
Ако ДА, година:

Академске струковне студије
(подвући)

ДА      НЕ
Ако ДА, година:

Ужа специјализација
(подвући)

ДА      НЕ
Ако ДА, година:

Специјализација
(подвући)

ДА      НЕ
Ако ДА, година: 1998.

Факултет
(подвући)

ДА      НЕ
Ако ДА, година: Медицински факултет Универзитета у Београду, 1991.

Репрезентативне референце у последњих десет година (навести до 5 референци)

1. Stanković ZB, Sedlecky K, Savić Đ, Lukač B, Mažibrada I, Perović S. Ovarian preservation from tumors and torsions in girls: a proscpective diagnostic study. J Pediatr Adolesc Gynecol 2017, 30:405-412.
2. Sedlecky K, Stanković Z. Contraception for adolescents after abortion. Eur J Contracept Reprod Health Care 2016, 21:4-14.
3. Djukic M, Stankovic Z, Vasiljevic M, Savic D, Lukac B, Djuricic S. Laparoscopic management of ovarian benign masses. Clin Exp Obstet Gynecol 2014;41:296-9.
4. Stanković Z, Bjelica A, Djukić M, Savić A. Value of ultrasonographic detection of normal ovarian tissue in the differential diagnosis of adnexal masses in pediatric patients. Ultrasound Gynecol Obstet 2010; 35: 88-92
5. Savić D, Stankovic Z, Djukic M, Mikovic Z, Djuricic S. Torsion of malignant ovarian tumor in childhood and adolescence. J Pediatr Endocrin Metabol 2008; 21: 1073-8

Укупан број радова са СЦИ (или ССЦИ) листе:

13 (тринаест)

Тренутно учешће на научним пројектима:

Министарство здравља Р.Србије – Унапређење здравствене заштите женске деце и омладине оболеле од тумора гениталних органа у Србији.

Усавршавања (до 150 речи):

1999. Место гинеколога у дијагностици и третману сексуално злостављаних девојчица. 2004. Положио међународни испит из дечје и адолесцентне гинекологије (ИФЕПАГ) у Атини и постао члан ФИГИЈ (Међународна федерација за дечју и адолесцентну гинекологију). 2005. Стипендија Француске владе у оквиру континуиране едукације из педијатријске гинекологије и ендокринологије – месец дана. 2005. Салзбург, семинар о заштити дравље мајке и детета. 2006. Женева, Стипендија СИОП (Удружење за педијатријску онкологију) 2007. Сингапур, похађао тренинг за лапароскопски третман аднексалних маса. 2007. Београд, положио испит за лапароскопски оперативни третман у гинекологији – ЈУЕХ. 2012. Тренер и предавач у школи лапароскопије – Суботица; 2014 - Предавач у Краљевском колеџу у Лондодну  (РЦОГ)

Други подаци које сматрате релевантним (до 100 речи)

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА:
- ЕУРАПАГ-члан председништва од 2011
- ДАГС, дечја и адолесцентна гинекологија  Србије – преседник Удружења
- ФИГИЈ међународно удружење за дечију и адолесцентну  гинекологију;

Датум: 03.07. 2017.

Sarić Senad

 • Što pacijenti treba da znaju o koristi endoskopske hirurgije u postupku pripreme za MPO

1958. rođ u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Stručno usavršavanje i hospitacije obavlja na eminetnim klinikama u zemlji i inostranstvu: u više navrata na Universitaets-Frauenklinik Erlangen u Njemačkoj, kod Prof.Dr. N.Lang i Prof.Dr. E.Siebzenruebl gdje završava kurseve iz laparoskopije 1996. i histeroscopije 1997. sa zertifikatima njemačkog udrženja ginekologa,AGE (Deutsche Gesellschaft fur gynaekologische und geburtshilfliche Endoskopie).
Simpoziji i hospitacije iz reproduktivne medicine: Jena (Dr. Starker), Goettingen, Dresden ( Dr. Held), Dachau  (Prof. Dr Gauwerky), Beč, St. Veit i Munchen ( Dr A. Roth), Zagreb, Beograd, Novi Sad,  Maribor (Prof. V.Vlaisavljević).                 
Organizator simposiuma mostarski dani reproduktivne medicine:

 1. „Prvi mostarski ginekološki dani“ maj 2001.
 2.  „Ginekološka endoskopija u Bosni i Hercegovini danas i sutra“, decembar 2004.
 3. „Suvremena dostignuća u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti“ sa internacionalnim učešćem, maj 2008.
 4. „Mostarski dani reproduktivne medicine“ sa internacionalnim učešćem, april 2013.
 5. „ 5. mostarski dani reproduktivne medicine“ sa internacionalnim učešćem, maj 2016.

1998. god. uvodi histeroscopiju na odjelu za ginekologiju RMC „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru, a od 2000. godine i operativnu laparoskopiju, kao minimalno invazivne endoskopske metode u ginekologiji
Član predsjedništva „Asocijacije za ginekološku endoskopiju u B i H“ i član evropske asocijacije za reproduktivnu medicinu i humanu embriologiju - European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).
Kontinuirana edukacija i predan rad u liječenju bračne neplodnosti poslednjih godina, krunisana je uvođenjem procedura IVF - vantjelesne oplodnje u Centru za reproduktivnu medicinu i željene trudnoć „ Arbor vitae Dr. Sarić“ i minimalno invazivne endoskopske metode u ginekologiji i minimalno invazivne operativne metode u jednodnevnoj  klinici – histeroskopija i laparoskopija, kao i druge operativne metode.

Miroslav D. Popović

 • Komplikacije u laparoskopiji na GAK Banjaluka

Datum rođenja: 07. februar 1974
Mjesto rođenja: Banja Luka, BiH
Edukacija:
-Osnovna škola“Mladen Stojanović“ Bronzani Majdan            1988 godina
-Srednja Medicinska škola “Vahida Maglajlić“ Banja Luka      1992 godina
-Medicinski fakultet Banjaluka,                                                   1993- 1999 godine
-Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci 1999 godine
-Specijalistički ispit: Ginekologija i akušerstvo                        2004 godine
-Postdiplomski studij“Biomedicinska istraživanja“
Medicinski fakultet Banjaluka, prosječna ocjena   9,5                 2007 godina
-Magistarski rad       Medicinski fakultet Banja Luka2012 godina
“UTICAJ INTRAUTERINOG ZASTOJA U RASTU PLODA NA ISHOD TRUDNOĆE “ mentor: Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro
Subpecijalistički ispit: ONKOLOGIJA  Medicinski fakultet Beograd 2013 godina,   Ocjena 9 (devet)
Subpecijalistički rad  Medicinski fakultet Beograd                                 2013
“KORELACIJA PREOPERATIVNOG  I  POSTOPERATIVNOG  PATOHISTOLOŠKOG NALAZA  KOD  BOLESNICA  SA KARCINOMOM ENDOMETRIJA”   mentor:  Prof. dr Vladimir Pažin
Radna mjesta:
Klinika za ginekologiju i akušerstvo KC Banja Luka           2000-2014
Šef  Operativno-onkološkog odjeljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo
KC  Banja Luka                                                                 avgust 2013 - mart2016
U toki izrada doktorske disetracije na MF unuverziteta u Beogradu.

Ostalo:
-Edukacija  “Škola kolposkopije”   Beogradu 2003. godine
- Edukacija “Škola ultrazvuka u ginekologiji”  Beogradu 2003. godine .
-Edukacija  “Kurs interventnog ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu” u Zagrebu 2005. godine
-Edukacija “Osnovni kurs iz laparaskopije i histeroskopije” u Ljubljani 2006. godine.
-Edukacija “Napredni kurs iz laparaskopije i histeroskopije” u Ljubljani 2009. godine.                                                                        
-Aktivno poznavanje engleskog jezika                                                                 
-Član  komore doktora medicine Republike Srpske
-Član Srpskog lekarskog lekarskog društva
-Član Evropskog udruženja ginekologa-onkologa (ESGO)
Kao autor ili koautor objavio sam dvije knjige, 16 radova od kojih 2 objavljena u časopisima (Med Arh 2014, i Acta Inform Med 2014) koji su uključeni u bazu podataka MEDLINE .

9.3.2016. godine, na GAK UKC Banja Luka uradio prvi laparaskopsku radikalnu histerektomiju u Bosni i Hercegovini, i do sad uradio 12 takvih operacija.

                                                            mr sc med dr Miroslav D.Popović
ginekolog-onkolog

Doc. Dr Goran Malenković

 • Histeroskopija-savremeni pristup u dijagnostici i terapija uterine patologije

rođen je 1980. godine u Beogradu.
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio je sa prosečnom ocenom 9,41. Pripala mu je čast da kao najbolji student čita Hipokratovu zakletvu.
Od 2008. godine zaposlen na Institutu za onkologiju Vojvodine, Klinici za operativnu onkologiju, odeljenju ginekologije, gde se unazad dve godine nalazi na poziciji Šefa Odseka za minimalno invazivnu hirurgiju i očuvanje plodnosti.
Od 2015. godine je subspecijalista onkolog.
Doktorsku disertacija pod naslovom ,,Značaj hibridnog dijagnostičkog imidžinga u preoperativnoj  evaluaciji karcinoma grlića materice,, odbranio je 2016 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Naučno-istraživačkim radom počeo da se bavi za vreme osnovnih studija, a nastavio na Institutu za onkologiju Vojvodine gde učestvuje u izradi stručnih radova koji su prezentovani na kongresima u zemlji i inostranstvu i štampani u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima sa SCI liste.
Autor više stručnih brošura namenjenih adolescentnoj populaciji iz oblasti kontracepcije te unapređenja polnog zdravlja i vaspitanja.
U dva navrata boravio na American University of Beirut, Lebanon, najstarijem i najcenjenijem Univerzitetu na Azijskom kontinentu, gde se stručno usavršavao i učestvovao u naučnom projektu iz oblasti Imunologije - ,,Effects of endotoxin and bacterial DNA on cytokine production by mouse macrophages in vitro,,. I dalje ima otvoren poziv za nastavak stručnog usvršavanja  na  American University of Beirut, Lebanon.
Stručno se usavršavao u zemlji i inostranstvu iz oblasti otvorene ginekološke hirurgije te laparoskopske ginekološke hirurgije te minimalno invazivne hirurgije-histeroskopije..
Odlukom Kancelarije Predsednika Republike Srbije izabran za polaznika programa "1000 mladih lidera", u oblasti Zdravstvo i socijalna politika.
Dobitnik Nagrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studija.
Dobitnik Nagrade Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studija.
Član domaćih i stranih stručnih udruženja iz oblasti ginekološke onkologije.
Dobro govori, čita i piše engleski jezik, dok nemački jezik čita i piše dobro, a slabije govori.
Otac dečaka Luke.

Milovan Milic

 • Komplikacije histeroskopskih operacija

Poslije zavrsene gimnazije nastavlja skolovanje na Medicinskom fakultetu u Tuzli koje uspjesno okoncava 19.4.1984. Iste godine dobiva stalno zaposlenje na Ginekolosko-akuserskoj klinici u istom gradu.Specializaciju i subspecijalizaciju iz ginekologije i opstetricije zavrsava u Zagrebu sukcesivno 14.4.1990. i nakon godinu dana.
Zatim , 15.5.1992, se premjesta iz ginekolosko-akuserske klinike u Tuzli u Dom Zdravlja u Banja Luci gdje ostaje do 1996. kada prelazi u privatnu bolnicu za ginekologiju i akuserstvo ‘Jelena’.

Dalje usavrsavanje nastavlja u Beogradu u razmicitim domenima iz oblasti svoje struke kao sto je edukacija iz ginekoloske citologije 30.6.1994, bazicni kurs iz laparoskopske hirurgije 2002. i subspecializacija iz steriliteta i infertiliteta 2015.Napredni kurs iz laparaskopske hirurgije zavrsava u Ljubljani,Amsterdamu,Barseloni I

Njegovom strucnom radu moze se dodati aktivno ucesce na osnivanju Asociacije za ginekolosku endoskopiju BIH, na cijem celu je bio nominovan dva uzastopna mandata 2010-2017 godine. Organizovao je dva medjunarodna simpozijuma iz endoskopske hirurgije odrzana u Banja Luci 2008 i 2011 . Pored toga ugledan je clan Americke i Evropske asociacije za ginekolosku endoskopiju.

U okviru Evropske akademije za ginekolosku endoskopiju ,25.2.2017. u Briselu, stekao je zvanje ‘Bachelor in endoscoppy’ kao prvi drzavljanin

Adresa:

BIH.47 Jovana Ducica, 78000 Banja Luka

[email protected]

00387 65 587 440

  

Umit Goktolga, Admir Rama

 • OUTCOME OF IVF TREATMENT FOLLOWING HYSTEROSCOPY
http://www.bahceci.com/dr/prof-asc-dr-umit-goktolga-2l

Prim. dr Ljiljana M. Buha

 • Novorođenčad nakon ginekološke laparoskopske hirurgije u Trebinju

Rođena 1961. god. u Prijepolju, Srbija,  gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju i bila đak generacije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sam upisala 1980. god a diplomirala  1985. god. sa ocenom odličan.  Specijalistički ispit iz pedijatrije  sam završila na Institutu za majku i dete Beograd  juna 1993. god. sa ocenom odličan.
U bolnici Trebinje radim kao lekar dobrovoljac od oktobra 1993. do marta 1994. god. za šta sam dobila zahvalnicu Vojske Republike Srpske, kada počinjem biti stalno zaposleni pedijatar.
Subspecijalizaciju iz neonatologije sam završila takođe na Medicinskom Fakultetu Univerziteta Beograd 2004. god.
Član sam Srpskog Lekarskog društva od 1985. god. Član sam pedijatrijskih sekcija Republike  Srpske, od njenog osnivanja 1998. god. i njen potpresednik u tri mandata  a  trenutno sam član predsedništva  iste. Član perinatološke sekcije  Republike Srpske sam od 2004. godine.
Oraganizovala sam i osnovala Službu za Neonatologiju u Bolnici u Trebinju, za šta sam dobila nagradu Komore Doktora Medicine Republike Srpske za Organizaciju zdravstvene službe.
Sa stručnim radovima sam učestvovala na više kongresa i sastanaka u zemlji i inostranstvu i isti su publikovani u zbornicima. Redovni sam predavač na jesenjim stručnim sastancima Pedijatrijske škole na Jahorini, a povremeni na Pedijatrijskim danima Republike Srpske.
Primarijus sam od aprila 2013. god.
Načelnik Odelenja Pedijatrije sa neonatologijom sam od 2008. god. udata, suprug Prim. dr Stanko Buha, anesteziolog, majka sam jednog sina.

 

Danijela Petrović Popadić

Rođena sam  08.09.1972. u Trebinju, udata, bez djece.
Otac Radovan - ginekolog i majka Gordana, medicinska sestra, oboje u penziji.
Osnovnu školu završila u Bileći, a  Gimnaziju  u Trebinju kao najbolji učenik, đak generacije.
Medicinski fakultet upisala u Sarajevu  1991-1992., prebacila se u Kragujevac  - radi poznatih okolnosti (ratno stanje u Sarajevu) gdje sam i diplomirala 1998. godine. Bila sam, preko razmjene studenata - Fulbrajt-ovi  stipendisti -, na par mjeseci u Atini gdje sam nastavu slušala u Bolnicama "IRA" i "KAT".
Zaposlena  u Opštoj bolnici Trebinje od 1998. godine, radila  u Službi za transfuziju jednu godinu i  2 godine na Hiruškom odjeljenju. 2003. započela sam specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva. Specijalistički staž odradila sam u GAK Podgorica tri godine i ostatak u Beogradu u Institutu za ginekologiju i akušerstvo  i GAK "Narodni front".
Specijalistički ispit položila sam u maju 2007. godine sa najboljom ocjenom.
2013-2014 g.  upisala sam usmjerenu specijalizaciju iz fertiliteta i steriliteta u Novom Sadu. Suspecijalistički ispit položila sam  29.12.2014.  Sada radim na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo u JZU Bolnica Trebinje.
Završila sam i Školu kolposkopije u Beogradu, Školu ultrazvuka  - prvi i drugi dio Prof.Ljubić , takođe u Beogradu. Bila sam na edukaciji iz operativne ginekologije u GAK Višegradska (3 mjeseca) kao i u Bolnicama u Amsterdamu i Louivilu u SAD
Autor sam knjige “TRUDNA SAM” koja je namijenjena trudnicama i ženama koje planiraju trudnoću kao i svim zdravstvenim radnicima i saradnicima.
Učestvovala sam  na Međunarodnim simpozijima kao slušalac i predavač.
Uvela  sam u trebinjsku bolnicu minimalnu invazivnu hirurgiju uz pomoć spoljnjeg saradnika. Pomogla sam u organizaciji svih dosadašnjih  ginekoloških simpozijuma u Trebinju..
Pokrenula sam sajt ginekolog.ba u edukativne svrhe.
Jezici: služim se njemačkim i grčkim, engleski govorim i pišem.

 

Dženad Džanić

 • EKTOPIČNE TRUDNOĆE